Privatlivspolitik

Scroll
ned

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik handler om hvordan Vagtstationen indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med opgavevaretagelse.

Vi behandler de oplysninger som vi indsamler i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at Dine oplysninger skal behandles med respekt for fortrolighed og Dit privatliv.

Vi benyter kun oplysninger som er frit tilgængelige. Navn - Adresse -telefonnummer - CVR-Nummer.

Behandling af Dine oplysninger

Vagtstationen er dataansvarlig for de oplysninger som vi modtager fra Dig eller om Dig i forbindelse med en henvendelse eller opgave.

Personoplysninger er enhver form for identificeret eller indentificerbar fysisk person. Det vil sige, alle de oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan være navn - privatadresse - e-mailadresse eller et CPR-nummer.

Vagtstationen behandler kun de oplysninger som Du selv giver os, eller som vi modtager fra offentlige myndigheder, og kun de oplysninger der er nødvendige for behandling af den enkelte opgave.

Vagtstationens grundlag for at behandle personoplysninger

Vores grundlag for at behandle oplysninger, er udelukkende på baggrund af de opgaver som vi skal udføre i forbindelse med en aktuel sag eller arbejdsordre. Her er også indbefattet de oplysninger som vi får eller videregiver i forbindelse med kontakt til offentlige myndigheder.

Hvem har adgang til Dine oplysninger ?

Vagtstationen og dens medarbejdere, har kun adgang til Dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt, i forbindelse med udøvelse af netop Din opgave eller ordre. Dine oplysninger opbevares fortroligt og sikkert.

Vi opbevarer Dine oplysninger, sålænge vi vurderer det nødvendigt, for at kunne opfylde vores forpligtelser til offentlige myndigheder og for at kunne overholde den gældende lovgivning.

Vi videregiver kun oplysninger, hvis det bliver os pålagt fra offentlige myndigheder som for eksempel POLITI eller andre relevante myndigheder.

Dine rettigheder

Databeskyttelsesordningen giver Dig en række rettigheder som for eksempel at få oplysninger om os og vores behandling af Dine oplysninger (oplysningspligt) samt ret til berigtigelse. Det gælder både når vi modtager oplysninger fra Dig eller andre relevante personer og myndigheder i forbindelse med Din aftale.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysningerom Dig så hurtigt som muligt, og Du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Du kan altid læse om Dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Klagemuligheder

Du har altid ret til at klage over behandlingen af Dine oplysninger, ved at kontakte Datatilsynet, hvis Du mener vi behandler Dine oplysninger i strid med gældende lovgivning.

Databeskyttelsesrådgiver

Erhvervsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse Dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådiveren kan også vejlede Dog om dine rettigheder i forhol til personoplysninger hos Vagtstationen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan altid kontaktes på telefon 3392 3350. Du skal være opmærksom på, at hvis Du ønsker at sende sikker digital post til rådgiveren, så skal Du benytte Erhvervsministeriets hovedpostkasse EM@EM.DK.

Vores hjemmesider

Vores hjemmesider indeholder sociale mediefunktioner fra blandt andet.

FACEBOOK - TWITTER - LINKEDIN og YOUTUBE, videoer der alle har deres egne privatlivspolitiker.

Vi opfordrer Dig derfor til altid at læse deres betingelser og vilkår samt deres privatlivspolitik grundigt, inden Du giver dem Dine personlige oplysninger.

Vores kontaktoplysninger

Vagtstationen
Egensevej 25 L25
2770 Kastrup

Telefon: 7026 5050
E-mail: info@vagtstationen.dk

Ansvarlig:
Benny Hansen
Telefon: 2180 0742
E-mail: bh@vagtstationen.dk